Buďte tím, kým můžete být ...

SUPERVIZE / KOUČOVÁNÍ / ROZVOJ LIDÍSupervize

O co jde? Když se mne lidé ptají, cože to dělám, pak zatím nejjednodušší definice, která mne napadla je „Pomáhám lidem, kteří pomáhají jiným lidem“. Mimochodem – sám mám samozřejmě svého supervizora … jak jinak, že?

Wikipedie k tomu trochu sofistikovaněji dodává „Supervize je nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí. Supervize vznikla v psychoterapeutickém prostředí. Později se začala využívat i v dalších oblastech jako je sociální práce, zdravotnictví, školství a v poslední době i ve výrobních podnicích. Smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu, poskytovat podporu a nacházet řešení problematických situací. 

Ve standardu kvality v sociálních službách číslo 10 pak nalezneme kritérium 10.6 „Pro pracovníky, kteří se věnují přímé práci s uživateli (sociálních služeb), zajišťuje zařízení podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka za účelem řešení problémů, jež jednotliví pracovníci nebo pracovní týmy zažívají při výkonu zaměstnání“. Konečným cílem supervizí je zlepšování našich schopností a dovedností ve vztahu k těm, kvůli nimž jsme tady – našim klientům.

Poskytuji manažerské, týmové, případové a individuální supervize.

S čím se na mne můžete obrátit?

 • Cokoli, co potřebujete vyřešit, rozhodnout, promyslet, naplánovat ve vztahu k práci s Vašimi klienty… a mohla by Vám pomoci podpora a nadhled druhého člověka
 • Potřebujete konzultovat způsob komunikace s konkrétním klientem
 • Rádi byste se pobavili o mezilidských vztazích v týmu nebo o procesech nastavených v organizaci (zejména pro manažery)
 • Cítíte se vyhořelí (vyhoříme téměř každý, otázkou je, zda dokážeme znovu vstát)
 • Chtěli byste se připravit na některé situace s klienty, které jste ještě osobně nezažili a máte pochybnosti o tom, zda je zvládnete
 • Rádi byste pracovali na dalším profesním seberozvoji a potřebujete si „to“ ujasnit
 • Opakovaně Vás „rozhodí“ určitý typ klientů a rádi byste to příště zvládli
 • Cítíte se ve stresu a emočně vyčerpaní
 • Nacházíte se ve složité životní situaci, která se promítá nebo může promítat do Vaší práce s klienty
 • Nenacházíte smysl v tom, co děláte apod.

Jak to probíhá? Jak začít?

Prostě mne kontaktujte na e-mailu: rhonus@existential-coaching.cz. Ozvu se Vám a domluvíme si schůzku, kde uzavřeme dohodu o poskytování supervize dle Vašich potřeb.

Co dělám na supervizích? Především Vám kladu otázky, které podněcují Váš vnitřní myšlenkový tok, Vaši vnitřní řeč. Otázkami Vám také nabídnu jiné a mnohdy nečekané úhly pohledu na situaci, ve které se nacházíte, nabídnu Vám také reflexi toho, co vidím a slyším, příběhy z vlastní zkušenosti, mohu Vám nabídnout experiment, který můžete v mezidobí vyzkoušet a nejrůznější metody a techniky, které povedou k nalezení řešení. Vašeho řešení, na které si přijdete Vy sami (jen Vy můžete být expertem na vlastní život a vnitřní svět). Rozhodně Vám nebudu nabízet rady a instantní řešení – to prostě nefunguje (resp. funguje, ale děsivě neefektivně). Před setkáním se na supervizi připravuji, sleduji průběžný vývoj a postup, přemýšlím nad tím, jak nejlépe Vám mohu být jako partner prospěšný. Jak nejrychleji a nejefektivněji dosáhnout cíle, který si stanovíte Vy sami. A hlavně "to" celé Vás musí bavit, motivovat a být užitečné ...

V rámci supervizní práce uplatňuji následující integrativní přístup k rozvoji člověka (každý jsme jiný, každému vyhovuje něco jiného – nelpím na jediném „správném“ směru):
 • Existenciální a hlubinné přístupy, psychologie a filozofie
 • Systemický přístup
 • Všímavý koučink (mindfull coaching)
 • Přístup zaměřený na řešení
 • Model GROW
 • Práce s příběhy a strategiemi dle M. H. Ericksona

Etické standardy

Vedoucí organizace (samozřejmě ani nikdo jiný – tedy kromě mého supervizora, ale tam zcela anonymně) nedostává žádné konkrétní informace o průběhu setkání (pouze, že proběhlo). Jedinou výjimkou by mohla být situace, kdy by byly vážně ohroženy zájmy primárních klientů služby. Pokud poznatky ze setkání využiji v supervizní zprávě, pak v takové formě, aby byla zajištěna anonymita a s Vaším souhlasem (přečtete si to).

Při své práci se řídím Etickým kodexem ICF (International Coach Federation), Asociace integrativních koučů, jejímž jsem členem plus etickými zásadami Evropské Asociace supervize.

Vztah může být postaven pouze na vzájemné důvěře. Ten supervizní není výjimkou.