Buďte tím, kým můžete být ...

SUPERVIZE / KOUČOVÁNÍ / ROZVOJ LIDÍ

Rostislav Honus, Ostrava
+420 775 266 405
info@existential-coaching.cz

rozvojové skupiny pro jednotlivce

Chcete se rozvíjet, poznávat, objevovat a růst ve společnosti stejně naladěných lidí? Pak pro Vás může být příležitostí k růstu rozvojová skupina. Zajímá Vás to? Přečtěte si, prosím nejdříve informace o tom, jak a proč probíhá individuální spolupráce ZDE a také z jakých principů v rámci rozvojových skupin vycházím ZDE

O co jde? 

Jsou věci, které Vám individuální koučování a seberozvoj dát nemůže. Je to velmi cenné, možná to nejcennější, co nám může v životě někdo dát a tím je upřímná, respektující a citlivá zpětná vazba od druhých lidí v atmosféře bezpečí. To je důvod proč pro Vás setkávání a práce na sobě v prostředí rozvojové skupiny může být důležitá a přínosná budete-li sami chtít.

Jak na to?

V úvodu těchto stránek naleznete informace, zda a v jakém termínu je rozvojová skupina otevřená. Pak mne již můžete kontaktovat e-mailem, napsat základní osobní údaje a pár řádek o tom, proč máte motivaci se do setkávání rozvojové skupiny zapojit. Co od toho čekáte, co byste se chtěli naučit ... Následně Vás kontaktuji a zašlu Vám další informace. 

Jak to bude probíhat?

Počet účastníků ve skupině 7, maximálně 10. Setkání v délce 3 hodin (16:30 - 19:30) budou probíhat 1 x za 14 dnů. Celkem proběhne 10 setkání v průběhu pěti kalendářních měsíců. Abyste si z rozvojové skupiny skutečně něco odnesli, je potřeba se zúčastnit 80% setkání.

Na každé setkání budu připravovat nejrůznější metody a techniky, které Vám umožní podívat se na existenciální otázky Vašeho života novým úhlem pohledu. Následně budeme o těchto tématech diskutovat ve skupině a vzájemně se obohacovat názory, postoji, životní filozofií druhých. Na setkání můžete rovněž "přinést" téma, které byste chtěli s ostatními probrat, můžete ostatní požádat o názor nebo zpětnou vazbu. Součástí každého setkání bude reflexe mezidobí, Vaše očekávání (co si potřebujete ze setkání odnést) a na konci zhodnocení.

Co můžete očekávat, co Vám to dá?
 • Sebepoznání a sebezkušenost.
 • Ujasnění otázek souvisejících s životní rovnováhou, seberealizací, pocitem naplnění.
 • Zlepšení komunikačních dovedností a schopnosti vytvářet uspokojivé vztahy.
 • Zlepšení odolnosti vůči stresujícím změnám, které život přináší.
 • Může to znamenat nový start směrem k uskutečnění Vašich snů, tužeb, plánů ...
 • Zpětnou vazbu k tomu, jak Vás vidí ostatní, kterou můžete získat v bezpečném prostředí.
 • Diskuzi a řešení Vašich otázek nebo problémů s ostatními a s koučem.
 • Vyšší sebejistotu ve vztazích s jinými lidmi.
 • Pocit důvěry, důvěryhodnosti.
 • Lepší pocit životní pohody a naplnění.
Co tomu musíte dát Vy?
 • Otevřít se, důvěřovat, komunikovat.
 • Projevit své názory a myšlenky ve skupině 7 až 10 lidí.
 • Mít chuť na sobě pracovat, rozvíjet se.
 • Účastnit se setkání.