Buďte tím, kým můžete být ...

SUPERVIZE / KOUČOVÁNÍ / ROZVOJ LIDÍINDIVIDUÁLNÍ SEBEROZVOJ

  

Stres, únava, obavy, pochybnosti, vztahy a partnerství, existenční starosti, děti, práce, nejistá budoucnost, bolavá místa minulosti, plány, sny a touhy, úspěchy i neúspěchy, zdraví, kondice, bydlení, hypotéka, přátelé, svoboda, co chci, kým chci být, smysl toho všeho …

Moderní život na nás klade nesrovnatelně vyšší nároky, než tomu bylo v minulosti. Naše těla, nervový systém, instinkty jsou skvěle připraveny na situace, s nimiž jsme se úspěšně potýkali před stovkami nebo spíše tisíci lety a dříve, ale už bohužel nestačí na to, co žijeme nyní.

Dnešní doba před nás klade nové výzvy a otázky týkající se životní rovnováhy a životního smyslu, naplnění, které dříve nebyly běžně myslitelné pro většinu lidí. Svět byl totiž mnohem jednodušší a věci byly prosté. Život byl těžší, ale také jasnější. Dnes víme, že tzv. index štěstí nesouvisí s životní úrovní. Člověk minulosti nemusel tolik přemýšlet PROČ ale spíše JAK, byl mnohem více spjatý s přírodou a také si nemusel lámat hlavu, kým bude a jaké možnosti si vybrat, protože to bylo do značné míry jasné a dané. Svoboda modernímu člověku dává nejen volnost, ale staví nás před odpovědnost, jak s ní naložíme. Není jednoduché to všechno unést a nalézt správné odpovědi a správnou cestu, protože odpověď je vždy jedinečná a neopakovatelná jako je jedinečný a neopakovatelný každý z nás. Prefabrikované návody na šťastný život selhávají, musejí selhávat, protože nerespektují specifický svět každého člověka a víru v jedinečný potenciál, který v sobě nosíme. Dávají rady a návody a těch už jsme v životě dostali ...

Ve skutečnosti je to jednoduché. Na důležité věci si prostě musíme přijít sami, jen my sami se můžeme stát sami sebou.

Na hledání odpovědí na základní a nejvnitřnější životní otázky jsme beznadějně sami, což nás může děsit a také tomu tak často je. Můžeme při jejich hledání zabloudit, ztratit orientaci. Ale klíč a řešení není nikde jinde než v nás samotných. Nikdo to za nás neudělá, ale může nám pomoci v hledání, trochu svítit na cestu, dodávat odvahu a nabídnout kompas.

S čím se na mne můžete obrátit?
 • Cokoli, co potřebujete ve vlastním životě vyřešit, rozhodnout, promyslet, naplánovat … a mohla by Vám pomoci podpora druhého člověka.
 • Složitá aktuální nebo dlouhodobá životní situace.
 • Nestíháte, žijete ve stresu, chybí Vám pohoda.
 • Chcete se cítit dobře, vyváženě, mít rádi sebe i druhé, zažívat pocity životní pohody.
 • Pocity nespokojenosti s vlastním životem, s naplněním.
 • Pocit, že Vám něco chybí, hledání cesty, směru.
 • Problémy ve vztazích, v komunikaci.
 • Pocit vyhoření.
 • Netroufáte se do něčeho pustit, nevěříte si v něčem.
 • Chcete si důkladně promyslet budoucnost a kroky, které učiníte.
 • Usilujete o dosažení klidu, vyváženosti a životní rovnováhy.
 • A tak podobně … zkrátka věci, které lidé řeší a po kterých touží.
S čím Vám nepomohu?
Neposkytuji a ani nemohu poskytovat jakékoli psychiatrické služby, medikamentózní léčbu, terapii indikovanou v rámci diagnostikovaných duševních onemocnění apod.
 
Jak to probíhá? Jak začít?

Uvažujete-li o spolupráci na Vašem seberozvoji a při hledání řešení a odpovědí, můžete se na mne kdykoli obrátit na e-mailové adrese info@existential-coaching.cz , kde mi můžete zanechat své telefonní číslo a rámcově dobu, kdy byste si přáli, abych Vás kontaktoval. Následně Vám telefonicky nebo e-mailem nabídnu úvodní setkání v délce cca 30 minut, kde probereme všechny Vaše otázky a formy možné spolupráce včetně Vašich finančních možností a představ. Po úvodní schůzce se rozhodnete, zda budete chtít pokračovat či nikoliv.

Obvyklý počet setkání v rámci spolupráce je 3 až 10 (nejčastěji 1 x týdně až 2 x tři týdny). Nejdéle po 5 setkáních následuje rekapitulace a dohoda o ukončení nebo dalším postupu. Možná je i dlouhodobá spolupráce. Délka setkání je 60 minut + 15 minutová rezerva.

Co dělám na setkání já? Především Vám kladu otázky, které podněcují Váš vnitřní myšlenkový tok, Vaši vnitřní řeč. Otázkami Vám také nabídnu jiné a mnohdy nečekané úhly pohledu na situaci, ve které se nacházíte, nabídnu Vám také reflexi toho, co vidím a slyším, mohu Vám nabídnout experiment, který můžete v mezidobí vyzkoušet a nejrůznější metody a techniky, které Vám pomohou dojít k pochopení souvislostí, které Vám před tím unikaly a povedou k nalezení řešení. Vašeho řešení, na které si přijdete Vy sami (jen Vy můžete být expertem na vlastní život a vnitřní svět). Rozhodně Vám nebudu nabízet rady a instantní řešení – to prostě nefunguje (resp. funguje, ale děsivě neefektivně). V rámci sezení hlídám také čas a to, abychom se dobrali k výsledkům, pro které jste si přišli. Před setkáním se na sezení připravuji, sleduji průběžný vývoj a postup, přemýšlím nad tím, jak nejlépe Vám mohu být jako partner prospěšný. Jak nejrychleji a nejefektivněji dosáhnout cíle, který si stanovíte Vy sami.

Co děláte na setkání Vy? Přemýšlíte, mluvíte, noříte se do vlastního světa, do představ, hodnotíte, plánujete – prostě sami aktivně pracujete sami na sobě, na řešení, na vlastním seberozvoji. Je to Vaše práce a já jsem průvodce … cestu si musíte najít sami, jinak to nebudete Vy, bude to cesta někoho jiného, život někoho jiného, ale ne Váš … Na konci sezení společně shrneme nejdůležitější závěry a sami si stanovíte další kroky, které chcete podniknout v mezidobí, a k nimž se na příštím setkání vrátíme.

Integrativní a existenciální přístup k rozvoji lidí
Základní informace o směrech a přístupech, které mne oslovily a které při spolupráci s klienty využívám najdete ZDE