Buďte tím, kým můžete být ...

SUPERVIZE / KOUČOVÁNÍ / ROZVOJ LIDÍ

Rostislav Honus, Ostrava
+420 775 266 405
info@existential-coaching.cz

Pro firmy - rozvojové skupiny

Předpokladem pro skutečně efektivní výkon a seberealizaci v profesním životě je ujasnění si životních priorit, sebepoznání, nalezení smyslu v tom, co dělám a v neposlední řadě rovnováha všech složek života každého člověka. Nezpracované otázky nebo problémy v osobním životě se vždy projeví v práci, protože jedno od druhého nelze oddělit. Pracovní život představuje po odečtění času na spánek celou třetinu našich životů i když započítáme čas na studium a odpočinek ve stáří!

Můžete svým zaměstnancům poskytnout vyjímečnou příležitost k seberozvoji, která se v konečném důsledku vždy projeví v pracovním životě. V sebemotivaci, seberealizaci, v nalezení smyslu v tom, co dělám. To jsou ve skutečnosti ty nejhlubší a nejdůležitější motivátory. Svým způsobem se jedná o Development Centre a můžete jej svým zaměstnancům nabídnout plošně, v rámci talent managementu nebo firemních benefitů.

O co jde?

Jsou věci, které Vám individuální koučování a seberozvoj dát nemůže. Je to velmi cenné, možná to nejcennější, co nám může v životě někdo dát a tím je upřímná, respektující a citlivá zpětná vazba od druhých lidí v atmosféře bezpečí. To je důvod proč pro Vás setkávání a práce na sobě v prostředí rozvojové skupiny může být důležitá a přínosná budete-li sami chtít.

Jak na to?

Možná nejdůležitější částí spolupráce je společná definice zadání. Co vlastně očekáváte od rozvojových skupin ve Vaší organizaci? Co se má stát? Co se má změnit? Dobře definovaný kontrakt je základem pro úspěšnou spolupráci a spokojenost s výsledkem. Na úvodní schůzce si proto vyjasníme a poměrně podrobně specifikujeme cíle rozvojových skupin. Dohodneme také frekvenci setkávání (alespoň 1 x za 14 dnů až 1 x za měsíc podle definovaných cílů), místo, délku setkání a další technické a organizační záležitosti. Hodinová sazba za koučování rozvojových skupin je předmětem dohody a odpovídá běžnému standardu v našich podmínkách.

Jak to bude probíhat?

Počet účastníků ve skupině 10, maximálně 12. Setkání v délce 2 až 3 hodin budou probíhat 1 x za 14 dnů , celkem proběhne 4 až 8 setkání (dle zadání a definice kontraktu).  Aby si z rozvojové skupiny účastníci skutečně něco odnesli, je potřeba se zúčastnit 80% setkání.

Na každé setkání budu připravovat nejrůznější metody a techniky, které účastníkům umožní podívat se na existenciální otázky ve vazbě na pracovní život novým úhlem pohledu. Následně budeme o těchto tématech diskutovat ve skupině a vzájemně se obohacovat názory, postoji, životní filozofií druhých. Na setkání mohou účastníci rovněž "přinést" téma, které by chtěli s ostatními probrat, mohou ostatní požádat o názor nebo zpětnou vazbu. Součástí každého setkání bude reflexe mezidobí, definice očekávání (co si potřebují účastníci ze setkání odnést) a na konci zhodnocení.

Co můžete očekávat, co to dá účastníkům a organizaci?
 • Sebepoznání a sebezkušenost.
 • Ujasnění otázek souvisejících s životní rovnováhou, seberealizací, pocitem naplnění ve vztahu k práci.
 • Zlepšení odolnosti vůči stresujícím změnám, které život a pracovní život přináší.
 • Zlepšení komunikačních dovedností a schopnosti vytvářet uspokojivé vztahy.
 • Může to znamenat nový start směrem k uskutečnění tužeb a plánů ...
 • Zpětnou vazbu k tomu, jak vidí účastníky ostatní, kterou mohou získat v bezpečném prostředí.
 • Diskuzi a řešení otázek nebo problémů s ostatními a s koučem.
 • Vyšší sebejistotu ve vztazích s jinými lidmi.
 • Pocit důvěry, důvěryhodnosti.
 • Lepší pocit životní pohody a naplnění ve vztahu k práci.

Pro firmu/organizaci výše uvedené znamená jednoznačný přínos - samostatnější, motivovanější a vyrovnanější zaměstnanec vyžaduje výrazně nižší míru kontroly a vnější motivace, bude kreativnější a výkonnější. Dělat práci, která mne baví a vidím v ní smysl je důležitým předpokladem celkového suševního zdraví a pohody každého člověka.

Co tomu musí dát účastníci?
 • Otevřít se, důvěřovat, komunikovat.
 • Projevit své názory a myšlenky ve skupině 7 až 10 lidí.
 • Mít chuť na sobě pracovat, rozvíjet se.
 • Účastnit se setkání.