Buďte tím, kým můžete být ...

SUPERVIZE / KOUČOVÁNÍ / ROZVOJ LIDÍROZVOJ A KOUČOVÁNÍ TÝMŮ

Pro firmy - rozvoj týmů

Jsem si vědom toho, že vnímání pojmu koučování může být zkresleno a hlavně zatíženo negativními zkušenostmi s některými poradenskými společnostmi nebo konzultanty. Pro mne rozvoj a koučování týmu znamená jít k podstatě toho, co se v týmu odehrává a nebát se otevírat otázky skryté pod povrchem. Jedině tímto způsobem můžeme společně docílit potřebných změn a zvýšit efektivitu týmové spolupráce. 

S čím mohu například týmu pomoci:

  • Cokoli, co potřebuje tým vyřešit, rozhodnout, promyslet, naplánovat … 
  • Chybí vědomí MY a společně sdílených cílů a úkolů.
  • Příprava a plánování jakéhokoli projektu, příprava strategií.
  • Zvyšování efektivity, costcutting, zero based budgeting apod.
  • Tým netáhne za jeden provaz.
  • Problémy ve vztazích, v komunikaci.
  • Pocit vyhoření.
  • Tým si na něco netroufá, nevěří si, přešlapuje na místě.
  • Apod. ....

Z čeho vycházím?

Je to integrativní přístup k rozvoji lidí a týmů, který kombinuje to nejlepší z několika škol a směrů. Jsem přesvědčen, že neexistuje univerzální směr nebo metoda a je důležité, aby vše, co se odehrává bylo ušito na míru potřebám právě tohoto a ne jiného týmu. Více o integrativním přístupu a směrech, které mne ovlivnily naleznete ZDE

Vycházím z přesvědčení, že pokud lidé vědí „proč to dělají“, vidí v práci smysl, sebeaktualizaci a mohou spolurozhodovat o tom „jak to udělají“, výrazně to až na výjimky zvyšuje jejich motivaci a individuální odpovědnost.
 

Jak to probíhá?

Možná nejdůležitější částí spolupráce je společná definice zadání. Co vlastně očekáváte? Co se má stát? Co se má změnit? Dobře definovaný kontrakt je základem pro úspěšnou spolupráci a spokojenost s výsledkem. Na úvodní schůzce si proto vyjasníme a poměrně podrobně specifikujeme cíle spolupráce a jak poznáme, že jsme je dosáhli. Dohodneme také frekvenci setkávání (alespoň 1 x za 14 dnů až 1 x za měsíc podle definovaných cílů), místo, délku setkání a další technické a organizační záležitosti. Hodinová sazba za koučování týmů je předmětem dohody a odpovídá běžnému standardu v našich podmínkách.

Následně probíhají dohodnutá setkání. Z každého setkání zaznamenávám dohodnuté závěry a aktivity, kterým se bude tým věnovat v období do další schůzky týmu. Se zadavatelem je dohodnut způsob a frekvence informování o postupu a výsledcích.

Co dělám na setkání týmu?

Kladu otázky, které podněcují vnitřní myšlenkový tok členů týmu, otázkami také nabízím jiné a mnohdy nečekané úhly pohledu na situaci, ve které se tým nachází, nabízím také reflexi toho, co vidím a slyším, mohu nabízet experimenty, který může tým v mezidobí vyzkoušet a nejrůznější metody a techniky, které pomohou dojít k pochopení souvislostí, které členům týmu před tím unikaly a povedou k nalezení řešení. Týmového řešení, na které si přijdou členové týmu sami. Rozhodně nenabízím rady a instantní řešení – to prostě nefunguje (resp. funguje, ale děsivě neefektivně). V rámci setkání hlídám také čas a to, abychom se dobrali k výsledkům, kterých chcete dosáhnout. Před setkáním se připravuji, sleduji průběžný vývoj a postup, přemýšlím nad tím, jak nejlépe mohu být jako partner týmu prospěšný. Jak nejrychleji a nejefektivněji dosáhnout cílů a požadovaných změn.

Co dělá tým?

Lidé v týmu přemýšlí, mluví, noří se do představ, hodnotí, analyzují, plánují – prostě aktivně pracují sami na sobě, na týmových úkolech a vztazích, na řešení, na rozvoji týmu. Je to práce týmu a já jsem průvodce … cestu si musí tým najít sám. Na konci setkání společně shrneme nejdůležitější závěry a tým si stanoví další kroky, které chcet podniknout v mezidobí, a k nimž se na příštím setkání vrátíme.