Buďte tím, kým můžete být ...

SUPERVIZE / KOUČOVÁNÍ / ROZVOJ LIDÍPro firmy - individuální rozvoj a koučování

Smysl v pracovním životě, motivace a seberealizace – klíč máte v sobě
S čím se na mne můžete obrátit?
S čím Vám nepomohu?
Jak to probíhá? Jak začít?
Integrativní přístup k rozvoji lidí
 
Smysl v pracovním životě, motivace a seberealizace – klíč máte v sobě

Stres, únava, obavy, pochybnosti, vztahy v organizaci, konkurence a ohrožení, nejistá budoucnost, bolavá místa minulosti, plány, projekty, úspěchy i neúspěchy, zdraví, kondice, strategie, co chci, kým chci být a jaká má být firma, smysl toho všeho …

Současný pracovní život na nás klade nesrovnatelně vyšší nároky, než tomu bylo v minulosti. Vše se zrychluje, konkurence vnější i vnitřní nespí. Přetížení, tlak na výkonnost a efektivitu, stres, vyhoření, vyváženost pracovního a osobního života. To vše jsou atributy postmoderního člověka v pracovním prostředí. Jak s tím naložit, jak motivovat sebe a druhé?

Vycházím z přesvědčení, že pokud lidé vědí „proč to dělají“, vidí v práci smysl, sebeaktualizaci a mohou spolurozhodovat o tom „jak to udělají“, výrazně to až na výjimky zvyšuje jejich motivaci a individuální odpovědnost. V posledních letech jsem si čím dál více začal uvědomovat, že strategie, systémy, kurzy, tréninky atd., atd. jsou důležité, ale na jejich konci najdu vždy konkrétní kancelář, konkrétní dveře a konkrétního člověka nebo tým lidí se všemi neviditelnými nitkami vztahů a vyřčených i nevyřčených předpokladů, očekávání, soudů a stereotypů. Nacházím tam lidi, kteří nejsou nikdy stejní jako kterýkoli jiný člověk a potřebují nebo řeší něco, co je jedinečné a s čím jim ve většině případů žádný kurz, workshop ani trénink nepomůže. 

Na důležité věci si prostě musíme přijít sami, jen my sami se můžeme stát sami sebou.

Klíč a řešení není nikde jinde než v nás samotných. Nikdo to za nás neudělá, ale může nám pomoci v hledání. 

S čím se na mne můžete obrátit?
 • Cokoli, co potřebujete v pracovním životě vyřešit, rozhodnout, promyslet, naplánovat … a mohla by Vám pomoci podpora druhého člověka.
 • Plánování, strategie, kým chci být, kým má být firma, organizace.
 • Vyhoření.
 • Jak motivovat sebe i druhé, vztahy v týmu.
 • Manažerské role, leadership.
 • Problémy ve vztazích, v komunikaci.
 • Složitá aktuální nebo dlouhodobá situace v profesním životě.
 • Nestíháte, žijete ve stresu, chybí Vám pohoda, nevyváženost mezi pracovním a osobním životě..
 • Pocit, že Vám něco chybí, hledání cesty, směru.
 • Netroufáte se do něčeho pustit, nevěříte si v něčem.
 • Chcete si důkladně promyslet budoucnost a kroky, které učiníte.
 • A cokoli dalšího, co se Vám honí hlavou ...
S čím Vám nepomohu?
Neposkytuji a ani nemohu poskytovat jakékoli psychiatrické služby, medikamentózní léčbu, terapii indikovanou v rámci diagnostikovaných duševních onemocnění apod.
 
Jak to probíhá? Jak začít?

Uvažujete-li o spolupráci na Vašem seberozvoji nebo rozvoji Vašich zaměstnanců při hledání řešení a odpovědí, můžete se na mne kdykoli obrátit na e-mailové adrese info@existential-coaching.cz , kde mi můžete zanechat své telefonní číslo a rámcově dobu, kdy byste si přáli, abych Vás kontaktoval. Následně Vám telefonicky nebo e-mailem nabídnu úvodní setkání v délce cca 45 minut, kde probereme všechny Vaše otázky a formy možné spolupráce včetně Vašich finančních možností a představ. Po úvodní schůzce se rozhodnete, zda budete chtít pokračovat či nikoliv. Hodinová sazba koučování je předmětem dohody a odpovídá běžnému standardu v našich podmínkách.

Obvyklý počet setkání v rámci spolupráce je 3 až 10 (nejčastěji 1 x týdně až 2 x tři týdny). Nejdéle po 5 setkáních následuje rekapitulace a dohoda o ukončení nebo dalším postupu. Možná je i dlouhodobá spolupráce. Délka setkání je 60 minut + 15 minutová rezerva.

Co dělám na setkání já? Především Vám kladu otázky, které podněcují Váš vnitřní myšlenkový tok, Vaši vnitřní řeč, otázkami Vám také nabídnu jiné a mnohdy nečekané úhly pohledu na situaci, ve které se nacházíte, nabídnu Vám také reflexi toho, co vidím a slyším, mohu Vám navrhnout experiment, který můžete v mezidobí vyzkoušet a nejrůznější metody a techniky, které Vám pomohou dojít k pochopení souvislostí, které Vám před tím unikaly a povedou k nalezení řešení. Vašeho řešení, na které si přijdete Vy sami. Rozhodně Vám nebudu nabízet rady a instantní řešení – to prostě nefunguje (resp. funguje, ale děsivě neefektivně). Nicméně i spolupráce na bázi poradenství a konzultačních služeb je možná. V rámci sezení hlídám také čas a to, abychom se dobrali k výsledkům, pro které jste si přišli. Před setkáním se na sezení připravuji, sleduji průběžný vývoj a postup, přemýšlím nad tím, jak nejlépe Vám mohu být jako partner prospěšný. Jak nejrychleji a nejefektivněji dosáhnout cíle, který si stanovíte Vy sami.

Co děláte na setkání Vy? Přemýšlíte, mluvíte, noříte se do vlastního světa, do představ, hodnotíte, plánujete – prostě sami aktivně pracujete sami na sobě, na řešení, na vlastním seberozvoji. Je to Vaše práce a já jsem průvodce … cestu si musíte najít sami, jinak to nebudete Vy, bude to cesta někoho jiného, život někoho jiného, ale ne Váš … Na konci sezení společně shrneme nejdůležitější závěry a sami si stanovíte další kroky, které chcete podniknout v mezidobí, a k nimž se na příštím setkání vrátíme.

Integrativní a existenciální přístup k rozvoji lidí
Základní informace o směrech a přístupech, které mne oslovily a které při spolupráci s klienty využívám najdete ZDE