Buďte tím, kým můžete být ...

SUPERVIZE / KOUČOVÁNÍ / ROZVOJ LIDÍTři kontrolky spokojeného života

27.10.2014 20:58

Díky Janě Mynářové v rámci výcviku INTEKO jsem "objevil" následující. Funguje to v kolotoči každodenních starostí, neustálého řešení problémů a starostí ... Však to znáte sami ...

Tři kontrolky spokojeného života

Karel Hájek v knize Práce s emocemi pro pomáhající profese píše o "třech kontrolkách šťastného života" a těmi jsou: "povedlo se...", "baví mě..." a "těším se...".

"Povedlo seje o schopnosti vidět pohár napůl plný než napůl prázdný, např. doběhnu-li na poslední chvíli na autobus, nebudu si nadávat, že jsem to málem nestihl, ale budu se těšit z toho, že se mi povedlo jej stihnout.

"Baví mněje konkrétní činnost prováděná o samotě nebo s někým, při které se dobře cítím. Toto příjemné prožívání si můžeme uvědomovat a tím ho zesílit, přičemž je jasné, že pro každého člověka se to bude týkat jiných aktivit.

"Těším seje stav, kdy předjímám něco příjemného, co teprve přijde. Lze obrátit kolovrátek myšlenek v našich hlavách z předjímání katastrofických scénářů na přemýšlení o tom, co nás pěkného ten den potká a na co stojí zato se těšit.

Kontrolky šťastného života se velmi hodí pro každodenní život (protože máme zpravidla tendenci vidět ten svůj pohár napůl prázdný) a také jako významná prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích.