Buďte tím, kým můžete být ...

SUPERVIZE / KOUČOVÁNÍ / ROZVOJ LIDÍKoučink portál - Existenciální filozofie a psychologie v koučování

31.08.2015 09:47

Existenciální filozofie a psychologie v koučování

Existencialismus jako filozofický směr vzniká po první světové válce v Německu. Odpovědi na otázky odkud přicházíme, jaký to má smysl, jak žít a jaká je úloha vědomí konečnosti v životě člověka totiž patří k odvěkým tématům filozofie od nejstarších písemně dochovaných záznamů až do současnosti.

Za představitele existencialismu jsou považováni především autoři, kteří se zabývají tzv. filozofií existence, za jejichž první představitele můžeme považovat dánského filozofa Sørena Kierkegaarda a dílo Friedricha Nietzscheho s jeho poněkud temnou a zneužívanou filozofií „nadčlověka“ (Tak pravil Zarathustra, Lidské příliš lidské) tedy toho, který se stal tím, kým je.  Známá Nietzscheho věta „Staň se, kým jsi“ by mohla patřit k předpokladům a východiskům každého, kdo se profesně věnuje koučování a rozvoji lidí, protože odkazuje na naplnění potenciálu, smyslu a seberealizaci člověka navzdory všem okolnostem, které tomu brání. Existenciální psychoterapie (V. E. Frankl – logoterapie, I. D. Yalom – existenciální psychoterapie) pak myšlenkově vychází ze základních paradigmat existenciální filozofie.

Pokusme se na člověka v kontextu koučinkového vztahu podívat optikou existenciální filozofie a psychologie. Jsou to nepříliš „veselá“ témata jako je úzkost ze smrti, osamělost, hledání smyslu, vztah k osudovým tragédiím … nicméně hluboce lidská a týkající se každého z nás.

Jaká východiska to jsou?

  • Přicházíme na tento svět, aniž se nás někdo ptal a ač obklopeni rodinou, přáteli jsme ve skutečnosti opuštění a pouze a jen osobně odpovědni za všechno, co činíme nebo i nečiníme.

Celý článek naleznete zde: https://www.koucinkportal.cz/existencialni-filozofie-a-psychologie-v-koucovani/