Buďte tím, kým můžete být ...

SUPERVIZE / KOUČOVÁNÍ / ROZVOJ LIDÍBýt sám sebou a zdravý?

19.01.2015 07:09
Abraham H. Maslow – O PSYCHOLOGII BYTÍ
Kapitola: O psychologii zdraví

1. Každý z nás má svou vnitřní podstatu, která vyvěrá z biologického základu a je do jisté míry „přirozená“, vnitřní, daná a v určitém omezeném smyslu i neměnná, nebo přinejmenším neměnící se.

2. Vnitřní podstata každého člověka je částečně jedinečná a pouze jeho vlastní, částečně je společná všem jedincům lidského rodu.

3. Tuto vnitřní podstatu je možné zkoumat vědecky a lze objevovat, jaká vlastně je – nejde o vynalézání, ale objevování.

4. Zdá se, že zmíněná vnitřní podstata podle našich dosavadních znalostí není skutečně, primárně nebo nezbytně zlá. Základní potřeby (potřeba života, bezpečí a jistoty, sounáležitosti a náklonnosti, úcty a sebeúcty, sebeaktualizace), základní lidské emoce a základní lidské schopnosti jsou neutrální, pre-morální nebo jednoznačně „dobré“. Všechno nasvědčuje tomu, že zhoubnost, sadismus, krutost, zlovolnost a tak dále nejsou vnitřně dané, ale jsou spíše násilnou reakcí vyplývající z frustrace našich vnitřních potřeb, emocí a schopností. Hněv sám o sobě není špatný, a špatný není ani strach, lenost, ba dokonce ani nevědomost. Uvedené stavy samozřejmě mohou vést a vedou ke špatnému jednání, ale nemusí to tak být. Takový výsledek není vnitřně nutný. Lidská podstata není zdaleka tak špatná, za jakou ji lidé dříve považovali. Vlastně lze říci, že možnosti lidské přirozenosti byly obvykle spíše podceňovány.

5. Vzhledem k tomu, že vnitřní podstata je spíše dobrá nebo neutrální, je lepší nepotlačovat ji, ale raději ji odhalit a povzbudit. Máme-li možnost řídit svůj život, rozvíjíme se do zdravé, úspěšné a spokojené podoby.

6. Je-li toto podstatné jádro osobnosti popřeno nebo potlačeno, člověk onemocní – někdy nápadně a viditelně, jindy méně nápadně; někdy okamžitě, jindy později.

7. Zmíněná vnitřní podstata není tak silná, neomylná a vše ovládající jako instinkty zvířat. Je slabá, křehká a jemná a snadno ji přemůže zvyk, kulturní tlak a nesprávný postoj.

8. Přestože je slabá, u normálního člověka jen málokdy zmizí úplně, a nezmizí snad ani u nemocného člověka. I když ji někdy člověk popírá, přežívá vskrytu a usiluje o naplnění.

9. Tyto závěry je zapotřebí nějakým způsobem ukázněně, i za cenu deprivace, frustrace, obtíží a rizika neúspěchu, vyjádřit. Vzhledem k tomu, že tyto zkušenosti odhalují, podporují a naplňují naši vnitřní podstatu, jsou to žádoucí zkušenosti. Je stále zřejmější, že nějak souvisejí s pocitem úspěchu a se silou ega, a tudíž také se zdravou sebedůvěrou a sebevědomím. Člověk, který nezdolal, nevydržel a nepřekonal překážky a protivenství, se neustále zaobírá pochybnostmi, zda to mohl udělat. To platí nejen o vnějších hrozbách, ale také o schopnosti ovládat a potlačovat vlastní impulzy a v důsledku toho z nich nemít strach.