Buďte tím, kým můžete být ...

SUPERVIZE / KOUČOVÁNÍ / ROZVOJ LIDÍBreuerovo probuzení

20.10.2014 15:31

Beletrie Irvina D. Yaloma Když „Nietzche plakal“ (bylo i zfilmováno) pojednává o hypotetickém setkání blízkého přítele a mentora Sigmunda Freuda - doktora Breuera s Friedrichem Nietzschem. Jednou z nejpůsobivějších pasáží knihy je zápletka (Nietzsche „léčí“ Breuera prostřednictvím své filozofie výměnou za lékařskou péči, kterou mu pan doktor poskytuje), kdy Nietzsche říká Breuerovi následující.

„Žil jste svůj život? Nebo jste se jím nechal vléct? Zvolil jste si jej sám, nebo si život zvolil Vás? Milujete jej, nebo Vás mrzí? Na takových věcech záleží, zda jste vyčerpal možnosti, které Vám život dává. Využil jste jich? Nestojíte tu bezmocně a nelitujete života, jejž jste nikdy nestihl? Ohlédněte se za sebe – představte si, že vidíte nekonečně daleko. Čas vede až do nekonečna. A jestliže tedy vede zpět nekonečně daleko, není pravda, že vše, co se může stát, se již stalo? Neodehrálo se již to, co se děje nyní? … A pokud čas trvá nekonečně dlouho do minulosti, musí také trvat nekonečně dlouho do budoucnosti? Nevyplývá z toho, že tento okamžik musíme navěky prožívat znovu? … Ano, věčné opakování znamená, že pokaždé, když se pro něco rozhodnete, musíte být ochoten tu volbu nést po celou věčnost. A totéž platí o všem, co neuděláte, o každé umlčené myšlence, každé opomenuté šanci. A neprožitý život ve Vás zůstane vězet, bude neprožitý navěky. A odstrkovaný hlas Vašeho svědomí ve Vás bude navěky křičet.“ (Yalom, 2010, s. 246 – 249)