Buďte tím, kým můžete být ...

SUPERVIZE / KOUČOVÁNÍ / ROZVOJ LIDÍMám to štěstí, že mohu být při tom, když se lidé stávají sami sebou a tím, kým by mohli a chtěli být. 

KDO JSEM

Narodil jsem se v roce 1972 a přibližně 20 let se zabývám managementem, psychologií a sociologií organizací, rozvojem lidí, systémy řízení lidských zdrojů, kulturou organizací, existenciální filozofií a psychologií … Spoluzakládal jsem společnost MVS Projekt, s.r.o., která se specializuje na facilitaci změn, implementaci systému HR a zákaznickou orientaci ve veřejné správě.

Absolvoval jsem roční sebezkušenostní logoterapeutický výcvik a roční výcvik integrativního koučování (203 hodin dle standardů ICF),a také výcvikový program IIC - INTERNATIONAL INTEGRATIVE COACH - výcvik pro pokročilé kouče (233 hodin navazujícího výcviku – Mindful Coaching + supervizní výcvik – M. H. Erickson). 

Složil jsem certifikovanou zkoušku poradce pro pozůstalé.

Jsem členem nestátní neziskové organizace BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, která poskytuje poradenství a podporu obětem trestných činů. 

Pracuji především jako manažer, psychosociální poradce a terapeut projektu "Podpora neformální péče", kde se zaměřujeme na pomoc a podporu lidem, kteří pečují o své vážně nemocné blízké v domácím prostředí. Ve sdružení ANULIKA poskytujeme také, služby, podporu a pomoc vážně nemocným lidem a pozůstalým.

zkušenosti

  • Integrativní koučování, supervize v sociálních službách, existenciální přístup k rozvoji lidí a závažným životním situacím.
  • Facilitátor, konzultant v oblasti řízení lidských zdrojů.
  • Zaměření na práci s lidmi, psychologii a sociologii organizací.
  • Facilitace systémových změn v organizacích (strategické řízení, strategický přístup k HR, zákaznická orientace, analýzy motivačního klimatu apod.).
  • Facilitace pracovních skupin při přípravě komunitního plánu sociálních služeb.
  • Zkušenosti se vzděláváním dospělých a rozvojem lidí (20 let).
  • Lektor akreditovaných programů Ministerstva vnitra.
  • Lektor akreditovaných programů MPSV.
  • Certifikovaný poradce pro pozůstalé.
  • Doprovázení vážně nemocných, umírajících a jejich blízkých.