Buďte tím, kým můžete být ...

SUPERVIZE / KOUČOVÁNÍ / ROZVOJ LIDÍExistential Coaching

Existenciální a integrativní přístup k rozvoji lidí a týmů
Ve vztazích s klienty uplatňuji následující přístupy k rozvoji člověka (chcete-li ke koučování):
  • Existenciální a hlubinné přístupy, psychologie a filozofie – otázky smyslu života/smyslu práce a jeho naplnění jsou předmětem zájmu člověka od prvopočátků vzniku filozofických a náboženských systémů. Do práce s klienty přenáším (pokud je to oblast klientova zájmu) existenciální otázky týkající se lidského života, jeho smyslu a postoje k tomu, "co se mi právě v životě děje", ale rovněž uvědomění si hlubších rovin nevědomí a širších souvislostí usilování o sebepřesažení. Ve firemním prostředí je to především otázka nalezení smyslu a seberealizace v pracovním prostředí. Těmi, kdo nejvíce ovlivnili mé uvažování a směřování jsou: Irwin D. Yalom a jeho existenciální psychoterapie, Viktor Frankl s logoterapií, Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzche, Arthur Shopenhauer, Martin Heidegger, Jean Paul Satre - existencialismus, C.G. Jung a jeho hlubinná psychologie, Thomas Moore, východní filozofické systémy, středověká mystika (Eckhart) a řada dalších.
  • Systemický přístup – respektuje člověka/tým jako jedinečný, neopakovatelný systém, specifickou entitu, samostatné universum a vychází z přesvědčení ve vnitřní potenciál každého člověka růst a dosahovat rovnovážného stavu. Jednoduše řečeno pokud se každý z nás dožil tohoto okamžiku, kdy čte tyto řádky, má v sobě potenciál a schopnosti dále růst a rozvíjet se. Přístup staví na partnerství a dialogu, protože každá změna je účinná a funkční pouze tehdy, když vychází zevnitř systému – z člověka samotného.
     
  • Všímavý koučink (mindfull coaching) – jádrem přístupu je všímavost k vlastnímu prožívání, vnitřnímu světu a partnerský přístup a podpora na cestě ke změnám a hledání řešení (Doug Silsbee). Značný důraz je v tomto přístupu kladen na sebepoznání, znalost sebe sama a všímavost kouče vůči sobě samému při práci s lidmi.
  • Přístup zaměřený na řešení, úrovně vědomí v rámci NLP a další. Směrů, přístupů a autorů, kteří mne kdy ovlivnili je celá řada (nemohu také nevzpomenout celou oblast humanistické psychologie v čele s C. R. Rogersem a jeho přístupem zaměřeným na člověka). Snad nejlépe mé přesvědčení při spolupráci na rozvoji lidí vyjadřuje 5 principů přístupu zaměřeného na řešení:

            1. Lidé jsou v pořádku, jací jsou.
            2. Lidé v sobě mají všechny zdroje úspěchu, které potřebují.
            3. Člověk dělá vždy nejlepší volby, které má v dané chvíli k dispozici.
            4. Každé chování má pozitivní záměr.
            5. Změna není jen nutná, ale nevyhnutelná (svět se mění - je iluzí si myslet, že my nemusíme).

  • Dnes již klasický přístup k rozvoji lidí a týmů – výkonové koučování a model GROW (John Whitmore).