Buďte tím, kým můžete být ...

SUPERVIZE / KOUČOVÁNÍ / ROZVOJ LIDÍ

Rostislav Honus, Ostrava
+420 775 266 405
info@existential-coaching.cz

SUPERVIZE
ROZVOJ LIDÍ A TÝMŮ
INDIVIDUÁLNÍ KOUČOVÁNÍ
DOPROVÁZENÍ POZŮSTALÝCH
HR FACILITACE

To jsme my!

Skvělé projekty, skvělé nápady, skvělí lidé Jsme parta mladých lidí se zdravotním omezením, přátel, rodičů a sourozenců, kteří se chtějí realizovat a být tady pro druhé. Zajišťujeme linku důvěry a služby v rámci sociálního podnikání projektu Podpora péče. ŽIJEME SVÉ SNY   Anežka, Eva, Kamča,...

Kontaktujte mne - rád se Vám budu věnovat

Při práci s klienty nebo skupinami klientů (týmy) vycházím z integrativního a existenciálního přístupu. Znamená to, že v rámci spolupráce s klientem kombinuji více směrů a metod (Mindfull Coaching, systemický přístup, Ericksonův přístup zaměřený na řešení, humanistická psychologie, existenciální psychologie a filozofie).

Najít smysl v tom, co dělám

  • SUPERVIZE
  • ROZVOJ TÝMŮ
  • ROZVOJOVÉ SKUPINY VE FIRMÁCH A V ORGANIZACÍCH
  • INDIVIDUÁLNÍ SEBEROZVOJ VE FIRMÁCH A V ORGANIZACÍCH
  • TOP MANAGEMENT
  • OSTATNÍ PRO FIRMY A ORGANIZACE

ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA – KLÍČ MÁTE V SOBĚ

  • INDIVIDUÁLNÍ SEBEROZVOJ
  • ROZVOJOVÉ SKUPINY PRO JEDNOTLIVCE

V čem je to jiné? Společně s individuálními klienty zaměřujeme mimo jiné pozornost k nejdůležitějším otázkám lidského života. K otázkám po smyslu, naplnění, rovnováze, seberealizaci, osobním přesahu, existenciální úzkosti apod. Důležité, ale je, že se nemůžeme dogmaticky držet jediného směru nebo přístupu, metody. Každý člověk potřebuje něco jiného. 

Ve firemním světě je otázka smyslu rovněž velmi důležitá. Člověk, který ve své práci nachází smysl, naplnění a seberealizaci nepotřebuje tolik vnější motivace a kontroly. Firmy postavené na hodnotách, které mají v tomto smyslu správné lidi na správných místech jsou vysoce efektivní.